2020-01-22 Nyhetsbrev generell licens ceftibuten och cefixim