2016-09-08 Nyhetsbrev Haldol inj restnoterad licens ersätter i KAF