2017-12-5 Minnesanteckningar Stormöte NOSAM Partille