Metadata för Regionfullmäktige 2018-06-18-19 Protokoll

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2018-06-18-19 Protokoll
Filnamn, utgivet/publicerat: Protokoll regionfullmäktige 2018-06-18-19.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Protokoll, nämnder och styrelser
Version: 0.2
Sparat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: brigu7
Sparat datum: 2018-06-29 09:04:29
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/399d11b4-a00a-4590-b1ad-f1be493d54b8
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/399d11b4-a00a-4590-b1ad-f1be493d54b8
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-29 09:04:29
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: brigu7
Publiceringsdatum: 2018-06-29 09:04:29
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/399d11b4-a00a-4590-b1ad-f1be493d54b8?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/399d11b4-a00a-4590-b1ad-f1be493d54b8?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: ny
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ee0ef6132c39725777876e05a7dd7bf4
Källsystem: Alfresco