Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-01-27 Föredragningslista