Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-05-23 Mötesbok