Anteckningar verksamhetsråd Närvårdscentrum Skene, 2019-05-09