Metadata för Regional strategi för säkerhetsarbete

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regional strategi för säkerhetsarbete
Filnamn, utgivet/publicerat: Regional strategi för säkerhetsarbete.pdf
Filnamn, original: Regional strategi för säkerhetsarbete.doc
Beskrivning: Strategi för Västra Götalandsregionens säkerhetsarbete
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-06 16:48:00
Dokumentid källa: 28285
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28285
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Säkerhet och beredskap/Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000004340, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-05-13 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2016-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-23 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2013-05-13 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-06 16:48:19
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28285?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28285?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 572-2011
Nyckelord
Författarens nyckelord: säkerhetsstrategi
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/msword
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: doc
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d900bb8131deaa61a876296fee616962
Kontrollsumma dokument, original: ec911d1fd1466c7ec802469f774b1dfa
Källsystem: Barium