2018-03-21 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte- Härlanda