Metadata för MA VVG 171005

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA VVG 171005
Filnamn, utgivet/publicerat: MA VVG 171005.pdf
Filnamn, original: MA VVG 171005.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: romny1
Sparat datum: 2017-12-11 17:30:37
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/c164745d-765d-43f8-95a6-0b04ab141bbe
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c164745d-765d-43f8-95a6-0b04ab141bbe
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): VVG
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-11 17:30:37
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: romny1
Publiceringsdatum: 2017-12-11 17:30:37
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c164745d-765d-43f8-95a6-0b04ab141bbe?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c164745d-765d-43f8-95a6-0b04ab141bbe?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 62b725d8672a4f301ee5342e905e1098
Kontrollsumma dokument, original: d1b8fd32e5cd78439acd019e387ebce6
Källsystem: Alfresco