Styrelsen för NU-sjukvården 2016-05-26 Handlingar 2