2018-10-03 Bilaga PP-presentation RPP Förvärvad hjärnskada 3 oktober 2018