Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-06-15 Kompl handling - Resultat per maj 2017