Metadata för Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehabilitering 2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehabilitering 2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehabilitering 2018.pdf
Filnamn, original: Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehabilitering 2018.pdf
Beskrivning: Västra Götalandsregionen har beslutat att införa vårdval för rehabilitering inom primärvårdsnivån Västra Götalandsregionens Primärvård Rehabilitering, i det följande benämnt Vårdval Rehab. Vårdvalet införs enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).<br>Syftet med vårdval är att stärka den enskilda invånarens ställning och inflytande över sin egen vård genom att hen fritt ska kunna välja vårdgivare inom Västra Götalandsregionen. Uppdragsgivaren, Västra Götalandsregionen, ansvarar för att invånarna får information om samtliga godkända vårdgivare som finns att välja mellan.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-27 10:30:00
Dokumentid källa: 35818
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35818
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab hälso- och sjukvård
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-03-23 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-27 10:30:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35818?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35818?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Nyckelord
Författarens nyckelord: vårdval, valfrihetssystem, LOV, rehabilitering, rehab, krav- och kvalitetsbok
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 79ec8fb7605d243a2ffd39f5f8cdc217
Kontrollsumma dokument, original: 2035c22cf17f96301d2a5a61fb19c893
Källsystem: Barium