2019-09-06 Kort information från Samordningsgruppen i SAMLA.