Metadata för Psykiatrimottagning SVUX - Egenremiss

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Psykiatrimottagning SVUX - Egenremiss
Filnamn, utgivet/publicerat: Psykiatrimottagning SVUX - Egenremiss
Alternativ titel: Egenremisser
Beskrivning: Egenremisser
Gruppering av handlingstyper: ”Lokal rutin”
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.2
Sparat av: Rebecca Landmér (rebla7) VGR/Org/Angereds Närsjukhus/Sjukhusledning och stab/Kommunikation och Folkhälsa
Sparat av ID: rebla7
Sparat datum: 2018-11-27 19:14:09
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/93911d88-e047-41c1-9560-b45a7250fd2d
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-ans---test/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/93911d88-e047-41c1-9560-b45a7250fd2d
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-11-30 14:30:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Angereds Närsjukhus
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006940
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Rebecca Landmér (rebla7) VGR/Org/Angereds Närsjukhus/Sjukhusledning och stab/Kommunikation och Folkhälsa
Publicerat av ID: rebla7
Publiceringsdatum: 2018-11-27 19:14:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/93911d88-e047-41c1-9560-b45a7250fd2d?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/93911d88-e047-41c1-9560-b45a7250fd2d?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Patientblanketter
Ärendetyp: Egenremiss, Remisser
Dokumentserie: Egenremiss
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 7396c528c4406bd05d2542a2bb397998
Källsystem: Alfresco