Regionfullmäktige 2012-10-22--23 Program Omvänt Demokratitorg