Metadata för Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Filnamn, utgivet/publicerat: Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.pdf
Filnamn, original: Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.docx
Beskrivning: Arkivnämndens anvisningar för tillämpningen av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i VGR. Dessa anvisningar beskriver hur arkiv- och informationshantering ska skötas inom VGR:s myndigheter.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-27 09:30:00
Dokumentid källa: 35845
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35845
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av (Fritext): Regionarkivet
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionarkivet
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-02-07 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-03-27 09:30:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Arkivnämnden
Godkänt datum: 2018-02-07 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-27 09:30:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35845?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35845?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: arkivering
Diarienummer: RS 2018-01178
Nyckelord
Författarens nyckelord: arkivering, handlingar, diarium, arkivvård, dokumenthantering, regionarkivet, arkivnämnden, allmän handling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0a2e386de61ee023597a7e51948f3d6f
Kontrollsumma dokument, original: 62752ba87fbe197e8985a5aa3e0baa5d
Källsystem: Barium