HS 2018-00814 Tillämpningsanvisning handläggning dispensansökan