2019-01-29 Kort information från Utvecklingsgrupp Samverkan vid in- och utsrkivningsprocess.