Metadata för MA VVG 170404

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA VVG 170404
Filnamn, utgivet/publicerat: MA VVG 170404.pdf
Filnamn, original: MA VVG 170404.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: romny1
Sparat datum: 2017-09-27 09:57:42
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/7d6a622c-4c68-42dd-8962-870bca128f08
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7d6a622c-4c68-42dd-8962-870bca128f08
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): VVG
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-27 09:57:42
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: romny1
Publiceringsdatum: 2017-09-27 09:57:42
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7d6a622c-4c68-42dd-8962-870bca128f08?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7d6a622c-4c68-42dd-8962-870bca128f08?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0d28720e8abd1f992a79912523557790
Kontrollsumma dokument, original: f8e4003c4825c93264879242c5b8378c
Källsystem: Alfresco