Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-09-21 Kompl handl - Delårsrapport augusti 2017 för Alingsås lasarett