Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-04-21 Protokoll 1 av 2