Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-09-23 Protokoll 1 av 2