Metadata för Resebestämmelser LOK 04 rev 1 jan 2014

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Resebestämmelser LOK 04 rev 1 jan 2014
Filnamn, utgivet/publicerat: Resebestämmelser LOK 04 rev 1 jan 2014.pdf
Filnamn, original: Resebestämmelser LOK 04 rev 1 jan 2014.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-09-04 10:53:41
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/29167d5f-562e-471c-8fbb-9ae7aee5d87b
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/29167d5f-562e-471c-8fbb-9ae7aee5d87b
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-28 10:03:59
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-09-04 10:53:41
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2017-03-28 10:03:59
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/29167d5f-562e-471c-8fbb-9ae7aee5d87b?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/29167d5f-562e-471c-8fbb-9ae7aee5d87b?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 8578417638a964ac06861f432ee7069c
Kontrollsumma dokument, original: fea0b300039959662f9d19282b12296b
Källsystem: Alfresco