Metadata för Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter.pdf
Filnamn, original: Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter.docx
Beskrivning: Riktlinje för användning av e-post i Västra Götalandsregionen
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 5
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-08-10 13:13:00
Dokumentid källa: 27843
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=27843
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2015-12-17 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-02-08 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-06-20 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-12-17 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-08-10 13:13:40
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27843?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27843?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: e-post
Diarienummer: RS 3069-2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: e-post, epost, myndighetsbrevlåda, funktionsbrevlåda
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 9d5c8d52fff8eb8ffd0e06d2d96a82c8
Kontrollsumma dokument, original: 5e99eec79e1034ce39d2a32ee30ba1b3
Källsystem: Barium