2017-09-14 PPT Presentation NOSAM Barn och unga Västra Göteborg