Metadata för Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling
Filnamn, utgivet/publicerat: Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling.pdf
Alternativ titel: Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
Beskrivning: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Måldokument politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 18
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 4
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-05-19 13:51:00
Dokumentid källa: 28389
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28389
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-29 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2013-11-15 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-05-19 13:50:52
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28389?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: måldokument, regional utveckling
Nyckelord
Författarens nyckelord: regional utveckling, tillväxt, närilngsliv, FoU
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ef683c3a757aba0e7eac7683c03fe003
Källsystem: Barium