Metadata för Post -Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Post -Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: Post -Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: Post -Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef SU/Angered/Frölunda. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 11:29:47
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/353f4b09-7ed9-43f2-af4d-221225d239db
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/353f4b09-7ed9-43f2-af4d-221225d239db
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Sören Göransson
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef SU/Angered/Frölunda
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-05 09:18:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 11:29:47
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/353f4b09-7ed9-43f2-af4d-221225d239db?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/353f4b09-7ed9-43f2-af4d-221225d239db?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: Posttjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d19b04cb1792a8ef6344eff51740786a
Kontrollsumma dokument, original: 8924dadad4abd7de43e07bb3c9ef5471
Källsystem: Alfresco