Kommittén för mänskliga rättigheter Årsredovisning 2018 Bilaga 1