Riktlinje för ökad användning av arbetstidschema som sträcker sig över längre schemaperioder