Södra Älvsborgs Sjukhus Årsredovisning 2017 Bilaga