Metadata för Plan för implementering av policy och riktlinjer för inköp

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Plan för implementering av policy och riktlinjer för inköp
Filnamn, utgivet/publicerat: Plan för implementering av policy och riktlinjer för inköp.pdf
Filnamn, original: Plan för implementering av policy och riktlinjer för inköp.pdf
Beskrivning: I samband med beslut om policy och riktlinjer för inköp fick regiondirektören i uppdrag att återkomma om en plan för implementering i styrelser och nämnder samt systematisk uppföljning av inköpsprocessen.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 3
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-08-10 13:36:00
Dokumentid källa: 33489
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=33489
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig: Joakim Björck ( joabj1 ) (KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig ID: joabj1
Funktionsansvar: Ekonomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-02-07 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-02-07 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-08-09 23:00:00
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-05-08 09:21:07
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-08-10 13:36:11
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33489?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33489?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ce41c0d344a548a8aa3f580eaa37002b
Kontrollsumma dokument, original: 40a5111e8e94e5c1f45b1aa7d16af7b8
Källsystem: Barium