Metadata för Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.pdf
Filnamn, original: Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare.pdf
Beskrivning: Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 5
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 12:42:00
Dokumentid källa: 28365
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28365
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Hälso- och sjukvård/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003530
Ansvariga
Funktionsansvar: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2015-01-15 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-02-10 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 12:42:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28365?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28365?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård, krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 3393-2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: informationshantering, IT, hälso- och sjukvård
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 05cfb41dbe2d956490a54f27b280c5ec
Kontrollsumma dokument, original: c377afe5d0e0e1484efeec7faa89b600
Källsystem: Barium