Kommittén för mänskliga rättigheter 2017-06-15 Protokoll