Göteborgs Symfoniker AB Årsredovisning 2018 Bilaga 2