2019-03-28 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i Livet AFH Västra Göteborg