Metadata för Administrativa stödfunktioner Interna konsulter - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Administrativa stödfunktioner Interna konsulter - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: Administrativa stödfunktioner Interna konsulter - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: Administrativa stödfunktioner Interna konsulter - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Chef Kompetenscentrum och Områdeschef Gemensam Service. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.12
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 10:48:11
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/ba584c45-6562-499e-b7f6-91f2107b3e9d
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ba584c45-6562-499e-b7f6-91f2107b3e9d
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Cecilia Fritzdorf
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Chef Kompetenscentrum och Områdeschef Gemensam Service
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-02 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2030-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-03 10:42:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 10:48:11
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba584c45-6562-499e-b7f6-91f2107b3e9d?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba584c45-6562-499e-b7f6-91f2107b3e9d?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: Administrativa stödfunktionstjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: b71e7c40176ea2c398752b40d6a4e9da
Kontrollsumma dokument, original: 911da32d81861a076e20e064b4edf03b
Källsystem: Alfresco