2020-02-05 Nyhetsbrev Upphandling rekvisitionsläkemedel 2020