Metadata för Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017
Filnamn, utgivet/publicerat: Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017.pdf
Filnamn, original: Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-08-30 15:11:00
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/870efd17-2d46-4942-b4eb-8b60e13aa113
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/870efd17-2d46-4942-b4eb-8b60e13aa113
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-02-22 10:43:14
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-08-30 15:11:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-02-22 10:43:14
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/870efd17-2d46-4942-b4eb-8b60e13aa113?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/870efd17-2d46-4942-b4eb-8b60e13aa113?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 30175c775d3a79b9ea862f3f72b9c485
Kontrollsumma dokument, original: f17fd1f32539ac3f75b8c57d5c33ee2a
Källsystem: Alfresco