Styrelsen för NU-sjukvården 2015-06-17 Handlingar 3