Bilaga till blankett Utbildningsuppdraget, underlag för godkännande av utbildningsenhet