2017-09-21 Minnesanteckningar psykiatri Västerstadsdelarna