2017-11-22 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda