Partipolitisk information och besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen