Metadata för Inkallelseordning 2014-2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Inkallelseordning 2014-2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Inkallelseordning 2014-2018.pdf
Filnamn, original: Inkallelseordning 2014-2018.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: stedi2
Sparat datum: 2017-09-08 09:02:22
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/945550f2-e06e-4027-86b4-52d22101e9fa
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/945550f2-e06e-4027-86b4-52d22101e9fa
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-08 09:02:22
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: stedi2
Publiceringsdatum: 2017-09-08 09:02:22
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/945550f2-e06e-4027-86b4-52d22101e9fa?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/945550f2-e06e-4027-86b4-52d22101e9fa?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 3e8fe1d5863ad910b6e1880859dce16a
Kontrollsumma dokument, original: cf356879c9b56f2d5c2988469635dc71
Källsystem: Alfresco