Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-12-01 Protokoll 1 av 2