2018-10-23 Kort information från Styrgrupp SAMSA i SAMLA.