Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-06-02 Protokoll nummer 2 av 2