2018-09-04 Minnesanteckningar NOSAM Äldre och Mitt i livet Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg